• گروه تخصصی فرش اسلیمی
  • Eslimi Carpet Group
  • The presence of the Eslami Carpet Group in the German Demotex 2020 exhibition

    حضور گروه تخصصی فرش اسلیمی در نمایشگاه دموتکس آلمان 2020