• گروه تخصصی فرش اسلیمی
  • Eslimi Carpet Group
  • حضور گروه تخصصی فرش اسلیمی در اولین دوره نمایشگاه تخصصی و فن بازار فرش ماشینی کاشان (1398)

    حضور گروه تخصصی فرش اسلیمی در اولین دوره نمایشگاه تخصصی و فن بازار فرش ماشینی و صنایع وابسته کاشان (1398)